Dates

Dates del congrès: Del 25 al 28 de Juny de 2019

Inscripció: A partir de Febrer 2019.

Data límit per a la presentació de comunicacions: 1 d’April.

Acceptació de comunicacions:  30 d’April.