Inscripció

La quota d’inscripció serà de 250 euros i cobrirà els materials del congrés, dinars, els “coffee breaks” i el sopar de gala.

Per fer la inscripció cal:

1. Omplir el formulari d’inscripció.

2. Fer el pagament de la quota d’inscripció,  mitjançant una transferència bancària a nom de JTN19  al compte  2100 0655 71 0200285198 de Caixabank.   (IBAN ES1421000655710200285198, SWIFT / BIC: CAIXESBBXXX). 

En el full d’ingrés heu d’incloure el vostre nom,  la filiació, la direcció fiscal i el CIF o número de registre fiscal del vostre centre. Contacteu amb m.rosa.fernandez@upc.edu per qualsevol consulta relativa a la factura.