Presentació

Les Jornades se celebren cada dos anys com a trobada dels  matemàtics interessats en la Teoria de Nombres en les seves diverses vessants: algebraica, analítica, geomètrica, combinatòria i computacional.

Les Jornades mostren els avanços dels grups d’investigació  i fomenten la participació dels joves investigadors

Les 8es Jornades de Teoria de Nombres estan organitzades pel STNB (Seminari de Teoria de Nombres de Barcelona) i la Universitat Politècnica de Catalunya. Tindran lloc a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú.

Les Jornades inclouran una sessió especial dedicada a Pep González-Rovira, amb motiu del seu seixanta-novè aniversari.

 

Jornades de Teoria de Nombres celebrades anteriorment:

1as JTN 2005, UPC, Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
2as JTN 2007, UAM, Madrid
3as JTN 2009, USal, Salamanca
4as JTN 2011, UPV, Bilbao
5as JTN 2013, IMUS, Sevilla
6as JTN 2015, UVa, Valladolid
7as JTN 2017, UdL, Lleida